CÁC PHÒNG RIÊNG BIỆT

Nhà hàng gồm các phòng riêng biệt dành cho nhóm khách nhỏ từ 2-4 người đến các nhóm khách trên 10 người, là nơi thích hợp để gặp gỡ đối tác, sum họp gia đình và gặp gỡ bạn bè.
Hotline 0967 131 233