Yakusosu. Trải nhiệm combo nhậu mới tại Nhà hàng Nhật Bản New Sake.

Hotline 0967 131 233